iarc.ifro.ir > صفحه اصلی‌‌‌
  صفحه اصلی‌‌‌     شنبه 8 مهر 1402   ثبت نام ورود  
تازه های خبر
بیانیه پایانی نشست علمی – تخصصی "آخرین یافته های علمی و عملی تکثیر و پرورش ، ارزیابی و بازسازی ذخایر و بیماری های شاه میگوی آب شیرین
چهار شنبه 18 بهمن 1396
ین نشست در تاریخ 1396/11/4 در شهر ارومیه و در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با حضور متخصصین ، مدیران شیلاتی ، مدیران محیط زیست ، دانشگاه ارومیه و .... برگزار گردید .
این نشست در تاریخ 1396/11/4 در شهر ارومیه و در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با حضور متخصصین ، مدیران شیلاتی ، مدیران محیط زیست ، دانشگاه ارومیه و .... برگزار گردید . که لیست ارگان های شرکت کننده به شرح زیر می باشند: - سازمان محیط زیست - سازمان شیلات ایران - مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی - سازمان دامپزشکی کشور - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی - دانشگاه ارومیه - مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان شرقی - تشکل های زیست محیطی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در این نشست علمی 9 سخنرانی علمی مطابق جدول پیوست ارائه و در پایان هر سخنرانی پرسش و پاسخ های فنی انجام و در پایان جمع بندی مطالب علمی ارائه شده به تفکیک زیر مورد تائید قرار گرفتند: 1- مقرر گردید که از این به بعد در کلیه متون علمی :اعم از کتب، گزارشات، اخبار و .... از نام یکسان واحد شاه میگوی آب شیرین و نام انگلیسی Freshwater Crayfish استفاده شود. 2- مورد تاکید قرار گرفت که پایش ذخایر شاه میگوی آب شیرین در سد ارس ترجیحا هر ساله و حداقل در بازه های زمانی 2 سال یک بار انجام شود. 3- تاکید گردید که از فصل صید سال 1397 علاوه بر ثبت داده های صید این آبزی در دریاچه سد ارس ، اطلاعات تلاش صید ، داده های طولی و داده های وزنی نیز اندازه گیری و ثبت شوند. 4- تاکید گردید که جهت اعمال مدیریت بهینه، تمهیدات و راهکارهای عملی برای کاهش (جلوگیری از ) صید غیر مجاز شاه میگوی آب شیرین با همکاری ارگان های ذیر بط ( سازمان شیلات ایران، مدیریت شیلا ت استان آذربایجان غربی، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، اداره محیط زیست استان...) صورت پذیرد. 5- تاکید گردید که نسبت به استاندارد کردن ابزار صید شاه میگودر آب در قالب یک پروژه تحقیقاتی اقدام شود. 6- تاکید گردید که با طراحی یک پروژه جامع تحقیقاتی علاوه بر ارزیابی ذخایر و برآورد میزان توده زنده ، نسبت به تعیین الگوی پراکنش و با تاکید بر مناطق صید گاهی در سد ارس تعیین تفکیک جمعیتی (مطالعات ژنتیکی ) و مطالعات بیماری های آن اجرا شود. 7- تاکید گردید که حداقل در دوره های زمانی 3-2 سال یک بار ، نمونه برداری های اکولوژیک زیستی و غیر زیستی با ثبت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ، کلروفیل، آلاینده ها و .... صورت پذیرد. 8- تاکید گردید که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری دانشگاه ارومیه نسبت به تعیین بیوتکنیک تکثیر و پرورش و فرمولاسیون جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین اقدام نماید. 9- بر رعایت امنیت زیستی و انجام اقدامات حفاظتی در خصوص مهار و کنترل بیماری های شاه میگو تاکید شد. 10- تاکید گردید دوره های آموزشی برای صیادان محلی برگزار شود تا شاه میگوهای صید ضمنی شده به طبیعت بازگردانده شوند. 11- پیشنهاد شد پایلوت تخصصی ترویجی شاه میگو در استان آذربایجان غربی ایجاد شود .
تعداد بازديد:585
خروجي به فايل PDF
مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
Powered by taJan System Co