iarc.ifro.ir > صفحه اصلی‌‌‌
  صفحه اصلی‌‌‌     سه شنبه 28 فروردین 1403   ثبت نام ورود  
تازه های خبر
نمونه¬برداری از ماهیان صید شده و عملیات زیست سنجی پروژه تحقیقاتی" ارزیابی ذخایر ماهیان اقتصادی دریاچه سد ارس" انجام شد.
سه شنبه 30 آبان 1396
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور این پروژه در قالب پروژه خاص از فروردین سال 1396 آغاز گردیده و بعد از انجام مراحل مطالعاتی توسط محققین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گزارش نهایی آن ارائه خواهد شد.

تعداد بازديد:732
خروجي به فايل PDF
مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
Powered by taJan System Co