iarc.ifro.ir > صفحه اصلی‌‌‌
  صفحه اصلی‌‌‌     سه شنبه 28 فروردین 1403   ثبت نام ورود  
تازه های خبر
جلسه با ریاست محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی
يک شنبه 15 مرداد 1396
در مورخه 5/4/96 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زند معاونت محترم وزیر ، دکتر توکلی ، دکتر شاه پسند ، دکتر محمودی ودکتر ابراهیمی و ریاست سارمان و معاون استاندار و مد یران ستادی جهاد کشاورزی و مدیران جهاد و کشاورزی های شهر ستان ها در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد . دراین شورای مرکز تحقیقات آرتمیا در یک گزارش 15 دقیقه ای شاخص های اصلی و محور گزارش ها شامل مکانیزاسیون کارگاههای تکثیرو پرورش ماهیان سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه ، محور پرورش ماهی در قفس ، محور کشت انبوه و نیمه صنعتی آرتمیا ، تنوع تولید ، در مباحث دریاچه ارومیه و تعیین تراز اکولوژیک دریاچه با ستاد احیای دریاچه ارومیه ، طرح ( SPF ) ، طرح بانک ژن آرتمیا و آبزیان منطقه و در نهایت پی گیری اعتبارات و فعال سازی مرجعیت رفرانس آرتمیای دریاچه ارومیه در منطقه از موارد گزارش اساسی این مرکز بود ، در خصوص مباحث آبزیان دکتر زند تحقیق و پژوهش در خصوص دست یابی به ذخایر دریایی ، طرح های احیای دریاچه ارومیه و تکنیک های قابل ترویج و دانش فنی تولید ماهی در قفس از ارکان مباحث اصلی در جلسه شد .

تعداد بازديد:705
خروجي به فايل PDF
مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
Powered by taJan System Co